Så nem er en tinglysning af skøde

advokat

Ved du at du mangler at få tinglyst et skøde, eller har du først lige fået det at vide? Så finder du her en masse informationer om processen og dine forskellige muligheder.

At få sin ejendom tinglyst stammer helt tilbage fra omkring 1100-tallet. Her var en tinglysning en symbols handling på at noget var blevet solgt, eksempelvis en gård ejendoms jord. Senere i 1500-tallet fandt man ud af at det var en god ide, med en fysisk bog for tinglysningen, i stedet for vidner til at overværge en ceremoni. Og først i 2009 blev tingbogen digitaliseret, og ikke længere ført manuelt på papir.

Skødet er et dokument som bliver anvendt for at sikre din ret over en fast ejendom. Det kunne være dit nye hus som eksempel. At skødet har en tilknyttelse til dit, sker ved at det bliver registreret i tingbogen, dette kaldes en tinglysning. Tinglysningen sikre dig altså en juridisk sikring, men også at sikre tidligere ejers kreditorer kan gøre udlæg i ejendommen.

Digital tinglysning gør tingene nemmere

Med den digitale tinglysning blev tingene meget nemmere. Der behøves ikke være folk ansat til at sidde og fører papirarbejde på alle de ting som bliver tinglyst, og folk kan nu nemmere tinglyse deres ting. Skødet bliver her lavet af en advokat, som sørger for at alt det tekniske i forbindelse med skrivningen af skødet er i orden. Herefter kan køber og sælger skrive under på skødet digitalt, nem deres nem id eller digitale signatur.

Det skøde som bliver tinglyst, skal indeholde nogle helt specifikke element.

  • Overtagelsesdato
  • Købesum samt angivelse af valuta
  • Hvor stor en del af ejendommen der sælges
  • Navn, adresse samt cpr numre på både køber og sælger
  • Ejendommens adresse

Det er altså meget simple elementer som sådan et skøde består af, og det er nemt at udfylde.

Endeligt eller betinget skøde til tinglysning

Der kan være grund til ikke at få lavet et endeligt skøde til at starte med. Grunden til at man vælger at lave et betinget skøde frem for et endeligt, er hvis nogle af betingelserne ikke er blevet opfyldt. Et eksempel er at køber ikke har betalt endnu, så kan et betinget skøde laves, som først bliver endeligt når køber har betalt for ejendommen. Et betinget skøde kan altså ikke tinglyses, fordi at alle betingelserne ikke er opfyldt. Når betingelser er opfyldt og et endeligt skøde er lavet, så kan det tinglyses, og køber er den nye ejer.

Tinglysning af skøde er en overskuelig proces

Det kan lyde af meget at få tinglyst sit skøde, men i virkeligheden er det ingen større proces. Derudover skal du ikke selv arbejde meget for det, da du er i samarbejde med banken og en advokat. Processen er som følger:

  • Advokat udarbejder skødet
  • Skødet bliver underskrevet af sælger og køber
  • Skødet sendes til tinglysning
  • Skødet tinglyses i tinglysningsretten
  • Der udsendes en mail om skødet er blevet tinglyst

http://pressdesk.dk/ har andre relevante nyheder i business perspektiv

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.